Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae) jest czasopismem naukowym o profilu filologiczno-kulturoznawczym adresowanym do pracowników naukowych uniwersytetów i instytucji badawczych.

 
 
Punkty MNiSW 2015: 6


ISSN: 0239-426X
e-ISSN: 2449-853X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Redakcja "Annales UMCS, Sectio FF" przyjmuje teksty do drugiego zeszytu czasopisma za rok 2018. Proponowany temat: "Literatura i kultura XX  wieku". Na propozycje tematów literaturo-, kulturo- i językoznawczych czekamy do końca września 2018 r., zaś na gotowe teksty do końca października 2018. Wytyczne redakcyjne znajdują się na:
https://journals.umcs.pl/ff/about/submissions#authorGuidelines

Szczegółowe informacje dostępne mailowo:
annales.ff@umcs.pl,p.kaliszuk@umcs.pl. Zapraszamy do współpracy.

 

 
Opublikowane: 2018-09-06
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 35, No 2 (2017)


Okładka