Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae

Misją Annales UMCS sectio FF Philologiae jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych głównie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (tak polonistycznego, jak i neofilologicznego), a także nauk o kulturze. Nasz półrocznik jest otwarty zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla autorów młodych będących na początku kariery naukowej, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dialogu międzypokoleniowego oraz zapewnienie różnych punków widzenia na dyskutowane tematy. Istotną kwestią jest także dążenie do umiędzynarodowienia wyników prowadzonych w Polsce badań przez zapraszanie do współpracy z pismem autorów, recenzentów oraz członków rady naukowej z istotnych ośrodków zagranicznych prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych.

Punkty MNiSW: 6


ISSN: 0239-426X
e-ISSN: 2449-853X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Redakcja "Annales UMCS, Sectio FF" przyjmuje teksty do drugiego zeszytu czasopisma za rok 2018. Proponowany temat: "Literatura i kultura XX  wieku". Na propozycje tematów literaturo-, kulturo- i językoznawczych czekamy do końca września 2018 r., zaś na gotowe teksty do końca października 2018. Wytyczne redakcyjne znajdują się na:
https://journals.umcs.pl/ff/about/submissions#authorGuidelines

Szczegółowe informacje dostępne mailowo:
annales.ff@umcs.pl,p.kaliszuk@umcs.pl. Zapraszamy do współpracy.

 

 
Opublikowane: 2018-09-06
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 36, No 1 (2018)


Okładka