Studia Białorutenistyczne

„Studia Białorutenistyczne” to rocznik poświęcony polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk społecznych i humanistycznych: historii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, socjologii, politologii, religioznawstwa i językoznawstwa. Autorami zamieszczanych w nim artykułów, recenzji, not o książkach i sprawozdań z konferencji naukowych są nie tylko badacze polscy i białoruscy, lecz także uczeni z Austrii, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Węgier i Ukrainy.Punkty MNiSW 2015: 9
ISSN: 1898-0457
e-ISSN: 2449-8270
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Nabór artykułów do nr 13 za 2019 rok

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Redakcja rocznika naukowego „Studia Białorutenistyczne” przyjmuje do druku niepublikowane dotąd artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania z zakresu szeroko rozumianej białorutenistyki (literatura, język, historia, socjologia, kultura, studia porównawcze). W roczniku zamieszczane są materiały w języku polskim i białoruskim oraz językach kongresowych.


Teksty do numeru 13/2019 prosimy nadsyłać w terminie do 30 września 2018 r. poprzez Platformę Czasopism UMCS.

Z wyrazami szacunku,

Kolegium Redakcyjne rocznika naukowego „Studia Białorutenistyczne”

 
Opublikowane: 2018-05-20
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 11 (2017)


Okładka