Studia Iuridica Lublinensia

Studia Iuridica Lublinensia są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołanym w 2003 r. Jest to kolejne miejsce publikowania wyników prac badawczych związane z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS. Czasopismo ma formę kwartalnika, w którym publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania z konferencji w języku polskim oraz w językach kongresowych. Studia Iuridica Lublinensia znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także indeksowane są w polskich i międzynarodowych bazach czasopism.

 

Punkty MNiSW: 8

ISSN: 1731-6375
e-ISSN: 2449-8289
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Czy nauka ma wpływ na praktykę stosowania prawa?

 

Sprawdziliśmy!

Opracowania publikowane na łamach Studia Iuridica Lublinensia coraz częściej przywoływane są w uzasadnieniach orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Z poglądów publikowanych w naszym czasopiśmie korzystają także organy administracji publicznej.

 
Opublikowane: 2016-07-21
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach

Spis treści

Strona tytułowa i spis treści
 
5
Leszek Leszczyński, Adam Szot
9

Artykuły

Leszek Leszczyński
13
Bojan Spaić
27
Tadeusz Biernat
45
John McClellan Marshall, Michael D. Kmetz, George A. Otstott
59
William A. Edmundson
69
Eric J. Segall
75
Yachiko Yamada
83
Toshihiko Suehisa
95
Bernd H. Oppermann
107
Peter Stainer, Dominik König
121
Marko Novak
131
Tilen Štajnpihler Božič
143
Antonio-Luis Martínez Pujalte
157
Giovanni Pesce
167
Alexander Bröstl
177
Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert
191
Adam Szot
205